Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Goed advies betaalt zich altijd terug

Pand van Habermehl

Wat gaat er veranderen in Box 3?

Box 3 update 2023-2024
 

Voor Box 3 geldt dat er nog geen duidelijkheid is over de vorm van heffing over vermogen. De verwachting is dat de huidige Box 3 belasting geldig blijft tot en met 2026. Bij de rekenmethodiek wordt er onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

1. spaargeld;
2. schulden;
3. overig vermogen.

Elke categorie wordt belast volgens het forfaitair rendement. Voor overig vermogen geldt voor 2023 een percentage van 6,17%. In 2024 wordt dit percentage iets naar beneden bijgesteld, 6,04%. De forfaitair rendementen voor de nadere twee categorieën worden pas definitief vastgesteld na afloop van het belastingjaar.

Het tarief voor Box 3 is wel vastgesteld op 36% per 1 januari 2024. Dit percentage wijkt af van het percentage volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel (34%). Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen in Box 3 niet geïndexeerd en blijft hiermee € 57.000 per persoon.

Auteur: mr. M. Doves-Bierman

Deze Blog is geschreven naar de stand van zaken per november 2023.

Besluit Rechtsherstel nog steeds in strijd met eigendomsrecht
 

De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwe rekenmethode van het ‘Besluit Rechtsherstel’. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd dat de hersteloperatie alsnog in strijd is met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Hoewel de nieuwe methode geschikt is voor spaarders, sluit deze niet goed aan bij beleggers. De advocaat-generaal stelt dat onfortuinlijke beleggers nog steeds te veel belasting betalen, terwijl bijzonder succesvolle beleggers nog steeds te weinig belasting betalen. Als de Hoge Raad het advies opvolgt, wat gebruikelijk is, kunnen belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van de belastingheffing volgens het Besluit Rechtsherstel mogelijk inkomstenbelasting terugvorderen via een bezwaarprocedure. De uitspraak van de Hoge Raad wordt over circa zes maanden verwacht.

Wij raden u aan om bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2022 als uw vermogen voornamelijk bestaat uit beleggingen (alle andere vermogensbestanddelen dan spaargeld, spaardeposito’s en het aandeel in het VVE-reservefonds). Als de Hoge Raad het advies volgt, zou u mogelijk een lagere aanslag kunnen krijgen.

U kunt het advies van de advocaat-generaal raadplegen via de volgende link: ECLI:NL:PHR:2023:655, Parket bij de Hoge Raad, 23/00653, 23/00654 (rechtspraak.nl).

Auteur: mr. M. Doves-Bierman

Deze Blog is geschreven naar de stand van zaken per september 2023. Deze blog dient slechts ter algemene informatie en pretendeert geen volledigheid. De inhoud is geen fiscaal advies. Indien je persoonlijk advies wenst, neem dan contact op met je relatiebeheerder. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwe rekenmethode van het ‘Besluit Rechtsherstel’. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd dat de hersteloperatie alsnog in strijd is met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Hoewel de nieuwe methode geschikt is voor spaarders, sluit deze niet goed aan bij beleggers. De advocaat-generaal stelt dat onfortuinlijke beleggers nog steeds te veel belasting betalen, terwijl bijzonder succesvolle beleggers nog steeds te weinig belasting betalen. Als de Hoge Raad het advies opvolgt, wat gebruikelijk is, kunnen belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van de belastingheffing volgens het Besluit Rechtsherstel mogelijk inkomstenbelasting terugvorderen via een bezwaarprocedure. De uitspraak van de Hoge Raad wordt over circa zes maanden verwacht.

Uil logo png

Meer informatie

Niek Pilgram
Niek Pilgram portret

belastingadviseur
+31 (0)35 628 57 53
niek@habermehl.tax

nl_NL