Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Goed advies betaalt zich altijd terug

Pand van Habermehl

Uitkering uit levensverzekering

gevolgen voor de erfbelasting

Veel mensen hebben een levensverzekering afgesloten om te zorgen dat hun nabestaanden verzorgd achterblijven ingeval van overlijden van de verzekerde. Is deze uitkering belast met erfbelasting?

Het kapitaal dat na overlijden van de verzekeringnemer door de levensverzekering wordt uitgekeerd, kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek of het betalen van de huur van de woning.

Er bestaan diverse soorten levensverzekering die tot uitkering komen bij overlijden, tijdens leven, een gemengde levensverzekering et cetera.

Uitkering belast met erfbelasting

Uitkeringen uit levensverzekering kunnen, indien deze geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde, in de heffing van erfbelasting worden betrokken. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat in principe niets uit de nalatenschap van de erflater wordt verkregen bij overlijden maar rechtstreeks van de verzekering. Waarom zou over een dergelijke uitkering dan erfbelasting moeten worden betaald?

Als dergelijke uitkeringen uit levensverzekering bij overlijden niet in de heffing van erfbelasting zouden worden betrokken, zou het relatief eenvoudig zijn voor een verzekeringnemer om tijdens zijn leven zijn vermogen volledig aan de verzekeraar te betalen in de vorm van verzekeringspremies. Indien de verzekeringnemer tevens de verzekerde zou zijn, zou bij zijn overlijden zijn gehele vermogen vrij van erfbelasting kunnen worden genoten door de begunstigden van de verzekering. Dit is niet de bedoeling van de wetgever en daarom is bepaald dat uitkeringen uit levensverzekering bij overlijden belast zijn met erfbelasting.

Indien echter aan het vermogen van de erflater niets is onttrokken dat verband houdt met de uitkering uit levensverzekering, is de uitkering van de levensverzekering bij overlijden niet belast met erfbelasting. Het kan daarom van belang zijn dat de verzekerde en de verzekeringnemer niet dezelfde persoon zijn.

 Gehuwden en (geregistreerde) partners

Voor de beantwoording van de vraag of een uitkering uit levensverzekering bij overlijden van een gehuwd persoon of een partner belast is met erfbelasting, waarbij wij er vanuit gaan dat de verzekering is gesloten op het leven van de echtgenoot of partner, is het huwelijksgoederenregime van belang.

 Gemeenschap van goederen

Indien de partners zijn gehuwd in gemeenschap van goederen bestaat er tussen hen één gemeenschap waarvan ieder voor de helft eigenaar is. Dat brengt mee dat de premies voor de levensverzekering die is afgesloten op het leven van echtgenoot A maar die zijn betaald door echtgenoot B uit het gemeenschappelijke vermogen zijn betaald. Hierdoor is de helft van het bedrag dat de levensverzekering uitkeert, belast met erfbelasting.

 Huwelijkse voorwaarden

Indien de partners zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en de premies voor de levensverzekering op het leven van echtgenoot A door echtgenoot B worden betaald, is de uitkering uit levensverzekering niet belast met erfbelasting. Ter zake van de uitkering uit de levensverzekering is dan immers niets aan het vermogen van de erflater onttrokken.

 Geregistreerd partnerschap

In  principe geldt voor geregistreerde partners hetgeen is vermeld onder gemeenschap van goederen tenzij er partnerschapsvoorwaarden zijn opgemaakt. Afhankelijk van de opgemaakte voorwaarden geldt hetgeen staat vermeld onder huwelijkse voorwaarden.

Heeft u vragen over de fiscale behandeling van uw uitkering uit levensverzekering of die van uw partner of heeft u vragen over erfbelasting? Neem dan contact met ons op!

Uil logo png

Meer informatie

Niek Pilgram
Niek Pilgram portret

belastingadviseur
+31 (0)35 628 57 53
niek@habermehl.tax

nl_NL