Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Goed advies betaalt zich altijd terug

Pand van Habermehl

Schenken aan ANBI

Schenken aan ANBI aftrekbaar tegen 125%

Schenken aan ANBI is voordelig. Heb je een gift gedaan aan een culturele instelling? Je kunt deze gift in beginsel aftrekken tegen 125%.

Sinds 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker te schenken aan ANBI’s zoals het Concertgebouw en het Rijksmuseum. Je kunt vanaf 2012 een extra belastingvoordeel behalen omdat giften met 25% worden verhoogd.

Schenken aan ANBI, meer belastingvoordeel

Vanaf 1 januari 2012 is de zogenoemde nieuwe Geefwet van kracht. Het betreft een aantal veranderingen in de belastingwetten die schenkers aan culturele instellingen 25% meer belastingvoordeel geven dan voorheen. Jouw gift is daarmee niet voor 100%, maar voor 125% aftrekbaar van de belasting. Oftewel, schenkers kunnen méér schenken voor hetzelfde – of minder – geld.

Nieuwe Geefwet stimuleert schenken aan cultuur

Het ministerie van Financiën wil met de nieuwe Geefwet voor een periode van vijf jaar particulieren en bedrijven stimuleren te doneren aan cultuur. De verhoogde aftrek van giften geldt t/m 2016. Een belangrijke voorwaarde voor de verhoogde aftrek is dat de instelling aan wie je doneert een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) is.

De opvallendste fiscale maatregel van deze Geefwet is de verhoging van uw giften aan cultuur met 25%. De Belastingdienst accepteert dus dat je 25% méér aftrekt dan dat je werkelijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt echter voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 totaal per jaar. Deze extra aftrek van 25% mag daarmee dus maximaal € 1.250 per jaar bedragen. Indien je meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is dat bedrag nog steeds aftrekbaar van de belasting, maar op het bedrag boven die € 5.000 mag de 25% verhoging niet worden toegepast.

Eenmalige giften

Jouw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1% (tot maximaal 10%) van jouw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. De verhoging van 25% is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn altijd en volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. En tot € 5.000 geldt ook nog eens de verhoging van 25%.

Uil logo png

Meer informatie

Niek Pilgram
Niek Pilgram portret

belastingadviseur
+31 (0)35 628 57 53
niek@habermehl.tax

nl_NL