Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Goed advies betaalt zich altijd terug

Pand van Habermehl

Depositogarantiestelsel en BV

Valt een BV onder het depositogarantiestelsel? Deze vraag werd gesteld door een handelsonderneming nadat deze geconfronteerd was met het faillissement van haar bank.

Het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank is een regeling die bepaalde banktegoeden van rekeninghouders garandeert als een bank failliet gaat.

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft. U kunt voor het bedrag dat uitgaat boven de € 100.000 per bank geen beroep doen op het depositogarantiestelsel.

Welke rekeningen?

Vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen vallen er niet onder en obligaties doorgaans ook niet.

Wie mag een beroep doen op het Depositogarantiestelsel?

Particulieren en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren.

Particulieren

Als de rekening op naam staat van twee (of meer) personen gezamenlijk (een en/of-rekening), komen zij elk apart in aanmerking voor dekking onder het depositogarantiestelsel voor zover aan alle voorwaarden is voldaan. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus bij twee rekeninghouders elk voor de helft, tenzij dit aantoonbaar anders geregeld is. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in beginsel aanspraak maken op ieder € 100.000. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle saldi gezamenlijk.

Meer informatie kunt u vinden op de website van De Nederlandsche Bank www.dnb.nl.

BV en kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen kunnen ook een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Een onderneming mag een verkorte balans publiceren indien zij voldoet aan twee van de drie volgende criteria:

  • een balanstotaal van € 4,4 miljoen of minder,
  • een netto omzet van € 8,8 miljoen of minder,
  • een gemiddeld aantal werknemers van 50 of minder gedurende het boekjaar.

Holding BV?

Deze regeling geldt echter niet voor financiële ondernemingen/instellingen.

Er is nu wat meer duidelijkheid over de vraag of een Holding BV onder de financiële instellingen valt. De regeling rond het depositogarantiestelsel valt onder de wetgeving rondom de Wet Financieel Toezicht. (art 1:1 Wft). Dat gaat alleen over ondernemingen die vergunningsplichtig zijn inzake de WFT door De Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Verreweg de meeste Holding-BV’s vallen hier niet onder.

Uil logo png

Meer informatie

Niek Pilgram
Niek Pilgram portret

belastingadviseur
+31 (0)35 628 57 53
niek@habermehl.tax

nl_NL