Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Goed advies betaalt zich altijd terug

Pand van Habermehl

BV oprichten door minderjarig kind

U bent minderjarig en wenst een BV op te richten?

Hiervoor heeft u toestemming nodig van de kantonrechter.

U bent minderjarig en wenst een BV op te richten? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de kantonrechter. Als minderjarige kunt u namelijk niet alles zelf regelen. Normale rechtshandelingen in het dagelijkse leven zijn natuurlijk wel geldig als ze in verhouding staan tot de leeftijd van de minderjarigen. Zo kan een 8-jarige probleemloos zelfstandig een snoepje kopen, maar geen eigen huis.

Handelingsonbekwaam

Volgens artikel 1:234 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn minderjarigen handelingsbekwaam, mits zij met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger handelen en voor zover de wet niet anders bepaalt. De toestemming wordt verondersteld te zijn verleend aan de minderjarige, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van deze leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Wat betekent handelingsonbekwaamheid?

U mag dan geen rechtshandelingen verrichten. Een mobiele telefoon kopen in de winkel is geen probleem, maar u mag in uw eentje geen verplichting aangaan zoals een abonnement afsluiten of geld lenen bij een bank. Als u uw ouders of verzorgers niet laat meetekenen kunnen zij het contract alsnog ongedaan maken.

Toestemming kantonrechter

Als u als minderjarige een BV opricht, zal de notaris om toestemming vragen aan de kantonrechter. De conceptakte zal worden aangeboden aan de sectie Kanton van de rechtbank, tezamen met de goedkeuring van uw ouders of voogd.

Handlichting

Via de kantonrechter kan een zestien- of zeventienjarige verzoeken de bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen van meerderjarigen te verkrijgen. Dit heet handlichting (zie artikel 1:235 BW). Bepaalde rechtshandelingen mag u dan zelf afhandelen zonder toestemming van uw ouders.

Uil logo png

Meer informatie

Niek Pilgram
Niek Pilgram portret

belastingadviseur
+31 (0)35 628 57 53
niek@habermehl.tax

nl_NL