Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.
Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Goed advies betaalt zich altijd terug

Pand van Habermehl

Blog – Box 3 Update 2023-2024

Voor Box 3 geldt dat er nog geen duidelijkheid is over de vorm van heffing over vermogen. De verwachting is dat de huidige Box 3 belasting geldig blijft tot en met 2026. Bij de rekenmethodiek wordt er onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

1. spaargeld;
2. schulden;
3. overig vermogen.

Elke categorie wordt belast volgens het forfaitair rendement. Voor overig vermogen geldt voor 2023 een percentage van 6,17%. In 2024 wordt dit percentage iets naar beneden bijgesteld, 6,04%. De forfaitair rendementen voor de nadere twee categorieën worden pas definitief vastgesteld na afloop van het belastingjaar.

Het tarief voor Box 3 is wel vastgesteld op 36% per 1 januari 2024. Dit percentage wijkt af van het percentage volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel (34%). Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen in Box 3 niet geïndexeerd en blijft hiermee € 57.000 per persoon.

Auteur: mr. M. Doves-Bierman
Deze Blog is geschreven naar de stand van zaken per november 2023.

Uil logo png

Meer informatie

Niek Pilgram
Niek Pilgram, directeur/eigenaar Habermehl

fiscalist
+31 (0)35 628 57 53
niek@habermehl.tax

nl_NL